Energiberegning

Cad-Tegnestuen forestår din energiberegning, så bliver alle formelle krav overholdt – fx minimumskrav i Bygningsreglementet, BR18, sammen med lavenergiklasse 2020. Når nybyggeri og tilbygninger opføres, skal der foretages energiberegning. I tilknytning til større bygninger er Cad-Tegnestuen vant til at stå for modelopbygningen i be15. Dette giver et utal af mere præcise informationer om termisk indeklima og dagslysforhold for en bygning. De totale energimæssige konsekvenser for hele bygninger påvises af det forenklede beregningsværktøj kaldet be10 samt be15.

Få alle formelle krav overholdt

Mange spørger Cad-Tegnestuen til råds vedrørende isoleringstykkelse.  Minimumskravene nævnes i Bygningsreglementet. Kravene er ikke skrappe. En ydervæg med tynd isolering skal kompensere for den tynde isolering med eksempelvis bedre vinduer eller mere isolering i taget. I energiberegningen opfølges eventuelle afvigelser i projektet. Din bygnings beregning af energiforbrug befinder sig ofte nær ved minimumskravet. Derfor kan små ændringer såsom fabrikat af gaskedel, anden type vinduer m.m. føre til, at man overskrider Bygningsreglements krav. Det kan være dyrt at få orden på sådanne forhold efter, at din bygning er blevet opført.

Der skal laves en rapport som PDF for at dokumentere, at din bygning overholder alle krav i Bygningsreglementet. Rapporten fremsendes sammen med resten af byggeansøgningen til kommunens byggesagsafdeling. Man laver også elektronisk energiberegning i XML-format. Denne danner senere basis for dit byggeris godkendelse. Til sidst skal det velafsluttede byggeri godkendes af uvildig, uafhængig energikonsulent. Der foretages en energimærkning af nybyggeri, som det hedder. Byggesagsafdelingen udsteder ibrugtagningstilladelse til dig efter, at energimærket er modtaget.

Du kan spare meget ved at få lavet en energiberegning

En tilbygning underlægges andre krav til isolering, men ikke bestemte krav om dokumentationen af energibehov. Mange kunder opfører tilbygninger som udestue med større vinduesprocent. Der er dokumentationskrav om, at energibehovet for tilbygningen ikke er mere end ved en vinduesprocent på under 22%. Når varmeramme opstilles, kan dette eftervises. Faktisk kan bedre isolering og højere kvalitet vinduer kompensere for større vinduesareal. Imidlertid kan man dog lave en energiberegning. Solens varmetilskud skal der tages højde for, og det kan yde et betragteligt bidrag til selve beregningen. Modsat trækker det ned, at man medregner ventilationstab i sin energiberegning. Man medregner også hvilken slags varmeforsyning, der indgår i den nuværende bygning. Eftervisning af et energiforbrug i en ny tilbygning kan være lidt indviklet, men Cad-Tegnestuen kan klare dette arbejde for dig. I mange tilfælde skal din færdige tilbygning heldigvis ikke energimærkes, men det er nævnt i byggetilladelsen.