Byggeansøgninger

Hos Cad-Tegnestuen bistår vi dig gerne med byggeansøgninger, uanset om du er privatperson eller erhvervsvirksomhed. Cad-Tegnestuen anvender Byg og Miljø, når vi ansøger om tilladelse til nybyggeri, ombygning eller tilbygning for kunderne. Her finder vi ansøgninger om alt slags byggeri. Når man taster en bestemt adresse ind i systemet, så finder Byg og Miljø alle offentlige og byggerelevante data frem vedrørende den indtastede adresse. Eksempler herpå er kommunale lokalplaner, BBR-registret m.m. Det bliver derfor nemt for ansøgeren at overskue, hvilke muligheder der er for byggeprojekter på denne grund.

Vi bistår med dine byggeansøgninger

Der vises også en mængde dokumentationskrav, og når de er udfyldt, og ansøgningen er indsendt, modtager din kommunen materialet. Senere modtager Cad-Tegnestuen / du så svar på ansøgningen med besked gennem mail eller sms. Med Byg og Miljø får man altid al fornøden information og dokumentation. Det fremmer sagen, som dermed behandles hurtigere.

Privatpersoner kan eksempelvis ansøge om at opføre nyt sommerhus, nybygning af et fritliggende hus i enfamiliestørrelse, nedrivning af nogle bygninger, carport, drivhus m.m. Erhvervsvirksomheder kan ansøge om master, ny altan, ny staldbygninger m.m.

Måske ønsker du at få byggeanmeldt ensilageplads, silo, overdækning af din gylletank samt møddingplads. Det kan Cad-Tegnestuen bistå dig med sammen med byggeanmeldelse med tilhørende materiale. Inden for omkring 20 meter skal dit nybyggeri placeres – altså i tilknytning til din ejendoms nuværende byggeri. I modsat fald bliver en landzonetilladelse nødvendig. I forbindelse med ensilagesilo kan din kommune forlange afskærmende læbeplantning. Der kan dog dispenseres for nogle afstandskrav. Boks afstandskrav til almen vandindvindingsanlæg er eksempelvis 50 meter. Din byggeanmeldelse skal altid have dokumentation for styrke og tæthed af det, du ønsker opført. Anvend gerne landbrugets byggeblade som fyldestgørende tegningsmateriale. Der er en svarfrist på 14 dage fra kommunen, fra din byggeansøgning gør fyldest.

Såfremt din kommune undlader at reagere, kan du opstarte dit byggeri. Dog må du ikke starte, hvis dit byggeri fordrer dispensationer fra eksempelvis lokalplan. Det kan være svært at overskue som privatperson, fordi bygningsreglementet er vældigt omfattende. Det kræver også omfattende teknisk indsigt, så kontakt gerne Cad-Tegnestuen om byggeanmeldelse for dine staldbygninger samt ændret bygningsanvendelse.